De Kunst van het Falen

We zijn allemaal wel eens onzeker. Het wordt pas echt een probleem als je er voortdurend last van hebt. Keer op keer nerveus zijn voor eenzelfde uitdaging. Bijvoorbeeld spreken voor een groep. Maar ook je keer op keer afvragen “Wat zullen ze wel niet van me denken?”

Faalangst is de angst of vrees om fouten te maken, en de angst voor mislukkelingen. Faalangst is een typisch probleem van deze tijd: we leven in een prestatiemaatschappij, die vooral gericht is op vooruitgang en succes. Het wordt steeds belangrijker om verder te studeren en een succesvolle carrière na te streven. Succesvol zijn in het leven. Het ‘goed’ doen. Dat brengt heel wat druk met zich mee. Die druk voelen we thuis, in ons sociale leven, in ons werk, in de maatschappij als geheel.

We spreken over faalangst als prestaties onder druk komen te staan door negatief denken. De prestaties zelf kunnen daardoor slecht zijn of juist beter, maar voorafgaande aan de prestatie wordt er altijd negatief gedacht. Faalangst ontstaat vaak al bij kinderen, maar ook volwassen kunnen ineens faalangst ontwikkelen.

Het begin van die druk voelen we al op jonge leeftijd. De druk om het goed te doen. Voor onze ouders en mensen dichtbij. Faalangst kan alleen ontstaan bij mensen die al weten wat falen is. Er moet dus ooit wat mis zijn gegaan of niet goed gelukt zijn.

Vormen van faalangst

 • negatieve faalangst
  • Er zijn negatieve gevoelens die maken dat degene helemaal niet kan presteren dan wel niet eens de prestatie aangaat.
 • positieve faalangst
  • Iemands prestaties kunnen juist veel beter uitpakken dan normaal en worden gedreven door positieve gedachten.

Faalangst kan zich uiten op motorisch gebied. In dat geval is de persoon bang om verkeerd te bewegen. Faalangst kan zich ook uiten op sociaal gebied. In dat geval is de persoon bang om afgewezen te worden door anderen. En cognitieve faalangst uit zich waar prestaties in werk en leven moeten worden neergezet.

Waar herken je faalangst aan?

 • Gevoelig zijn voor kritiek, zowel positief als negatief, en er niet mee om kunnen gaan
 • Bang om nee te zeggen, wanneer er iets wordt gevraagd om te doen
 • Geen vragen durven stellen en geen oogcontact maken wanneer er iets wordt uitgelegd
 • Snel afgeleid, onrustig zijn als er prestaties moeten worden geleverd
 • Vragen of het geleverde werk ook goed is
 • Niet goed luisteren, wanneer er iets nieuws wordt uitgelegd
 • Onzekerheid en een afwachtende houding aannemen bij nieuwe of onverwachte situaties
 • Met de benen wiebelen, met de handen friemelen
 • Buikpijn en vaak naar de wc moeten gaan
 • Zweten, klamme handen, stotteren, hartkloppingen

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

Hoe je denkt over de situatie, zorgt voor hoe je voelt over de situatie. Je kan jezelf zo helemaal de put in denken. Het zijn dus vooral je gedachten die ervoor zorgen dat je niet zo goed presteert als je zou kunnen. Handig dus als je leert hoe je goed over jezelf kan leren denken. Je gedachten te veranderen dus. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien denk je zelfs dat het onmogelijk is! Je moet maar zo denken “het is al een boel mensen gelukt, dus het kán wel lukken!

Een voorbeeld dat echt íedereen spannend vindt, is om een presentatie te geven. Met dat voorbeeld in gedachten hier een paar tips om zelf mee aan de slag te gaan:

 • Wat denk je nu eigenlijk? Ga eens rustig zitten en neem er de tijd voor. Dan zal je merken dat je toch meer “zicht” op je gedachten krijgt. Schrijf ze allemaal eens op.
 • Helpen deze gedachten mij? Je weet nu wat meer over wat je denkt. Vraag je af of deze gedachten je zullen helpen of niet? Als je bij voorbeeld denkt dat niemand het onderwerp van je presentatie interessant zal vinden, dan zal je je niet zekerder gaan voelen. Of dit idee nu klopt of niet kun je nog niet weten voor het zover is. Maar dat is ook niet het belangrijkste: zet deze gedachte aan de kant. Hij helpt je namelijk niet om je beter te voelen!
 • Welke gedachte zou mij wél kunnen helpen? Bijvoorbeeld: “Ik heb me goed voorbereid. Dus het komt wel goed.” Of “Ik weet er een boel meer van dan de groep aan wie ik presenteer.” Schrijf ze allemaal eens op en kies er dan een die jou het meeste helpt.
 • Spreek je nieuwe helpende gedachte uit. Oefen desnoods voor de spiegel. Een beetje gek om te doen misschien, maar het helpt echt!
 • Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Gaan je toehoorders gapen? Lachen ze je uit? Lopen ze weg uit de presentatie? En bedenk dan “Hoe erg is dit nou écht?!  Schrijf ze allemaal op. Wat het ook is, het is bij anderen in zo’n situatie vast ook wel eens gebeurd en zij hebben het overleefd. Jij vast ook.
 • Zorg dat je uitgerust en fit bent.
 • Let op je ademhaling. Oefen thuis met drie minuten in vijf seconden in ademen en in vijf seconden weer uit ademen.
 • Zenuwachtig? Benoem het gewoon. Als je aan de presentatie begint, probeer dan niet te verbergen dat je zenuwachtig bent. Maak er een grap over. Iedereen herkent het en het lucht op.
 • Accepteer wat er gebeurt. Zoals trillende handen. Je handen trillen, nou dat is dan maar zo.
 • Dwing jezelf rustig en geconcentreerd vertellen wat je wil vertellen.
 • Worden er vragen gesteld? Richt je dan op de vragen waar je het antwoord op weet. Zijn er vragen bij die je niet weet, zeg dat dan. Je kan het altijd nog opzoeken en het antwoord later geven.
 • Bereid de situatie (bijvoorbeeld een presentatie) voor. Maak een planning met alles wat je moet doen en hou je eraan!
 • Stel het niet uit. Echt, oefening baart kunst.

De tips kan je natuurlijk ook toepassen op andere spannende situaties: een moeilijk gesprek voeren, je eerste werkdag in een nieuwe rol, gesprekken met een klant, …..

En, soms lukt iets niet meteen. Gun jezelf de ‘Kunst van het Falen’. Wat ging goed? Wat kan een volgende keer beter?

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om faalangst?

Wil je meer weten? Boekentip:

Theo IJzermans en Coen Dirkx      –        Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Coaching

Met deze tips en adviezen van anderen kom je een heel eind. Soms kom je er alleen niet uit. Kijk of anderen in onze LinkedIn groep Connect Your Dots je kunnen helpen met tips en adviezen. Wil je hierin gecoached worden dan kan je via www.connectyourdots.nl bij een van onze coaches terecht.

Advertenties

Breinleren 2: hoe ontwikkel je een groei mindset?

De vraag of menselijke eigenschappen kunnen worden ontwikkeld of juist vaststaan is een van de discussiepunten in de psychologie. Nature versus nurture. Verschillende  onderzoeken van de afgelopen jaren geven ons nieuwe inzichten en opvattingen over hoe ons brein werkt én wat dat betekent voor hoe wij leren en welke houding ten opzichte van leren we aannemen.

Carol Dweck heeft daar onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat mensen ofwel een  fixed mindset dan wel een growth mindset hanteren. De laatste is voorwaarde om te leren.

Mensen met een fixed mindset gaan ervan uit dat je kwaliteiten vast staan bij geboorte. Je kan nog wel een beetje veranderen aan je persoonlijkheid en je intelligentie, maar heel anders zal je niet worden. Succes en falen wordt aan de persoon toege-schreven. Het maken van fouten wordt kost wat kost uit de weg gegaan.

Mensen met een growth mindset gaan ervan uit dat je wordt geboren met een bepaalde intelligentie en persoonlijkheid. Maar dit is alleen maar een startpunt! Door hard werken en veel oefenen, kan je kwaliteiten laten groeien. Passie voor leren en het beste uit jezelf halen is voor mensen met een growth mindset een doel. Succes en falen worden aan toegeschreven aan de inspanning die is verricht.

Je ontwikkelt een mindset door de boodschappen die je gedurende je leven krijgt vanuit je omgeving. Boodschappen over wat wordt gewaardeerd. Intelligentie wordt beloond… leidt tot een fixed mindset. Inspanning wordt beloond… leidt tot een growth mindset.

Overigens is het niet zo dat of een fixed of een growth mindset hebt. Je kan op het ene gebied een fixed mindset hebben (ik ben gewoon niet sensitief dus ik ga niet die slechtnieuws gesprekken voeren) en op het andere gebied een growth mindset (ik ben niet besluitvaardig, maar ik wil het heel graag dus ik ga er hard aan werken om besluit-vaardiger te worden).

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

Gelukkig is een groei mindset niet zo moeilijk om aan te leren! De vragen die we stellen en de feedback die we krijgen heeft invloed op onze mindset. Sommige vragen en opmerkingen blijken een fixed mindset op te wekken, andere een groei mindset. Vragen en opmerkingen die ons helpen om een groei mindset te ontwikkelen zijn:

 • Hoe heb ik dit aangepakt?
 • Wat heb ik geleerd?
 • Hoe is het me eerder gelukt om over een tegenslag heen te komen?
 • Wat voor obstakels heb ik moeten overwinnen? Hoe lukte dat?
 • Vond ik het leuk om dit te doen?
 • Het was een taaie klus. Ik vind het erg knap hoe geconcentreerd ik de klus heb afgemaakt.
 • Wanneer ben ik al eens eerder een moeilijke uitdaging aangegaan? Wat was mijn reden toen om die uitdaging aan te gaan?
 • Is er iets dat ik niet begreep in deze taak? Wie kan ik vragen om er samen even doorheen te lopen?
 • Zou je me wat feedback kunnen geven op hoe ik dit aangepakt heb?
 • Bedankt voor je feedback. Ik ga erover nadenken en probeer er mijn voordeel mee te doen.

 

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om het ontwikkelen van een groei mindset?

Mijn doel is: …………

 

Meer weten?

Meer informatie over de principes van breinleren vind je op http://www.bclinstituut.nl

Boekentip:

Carol Dweck         –         Mindset: The New Psychology of Success

Coaching

Met deze tips en adviezen van anderen kom je een heel eind. Soms kom je er alleen niet uit. Kijk of anderen in onze LinkedIn groep Connect Your Dots je kunnen helpen met tips en adviezen. Voor coaching op dit onderwerp kan je bij Yvette de Ruiter terecht. Yvette is bereikbaar via.

E yvette@connectyourdots.nl

M 06- 55 88 08 79

Werk dat zin geeft

Vanaf onze geboorte beginnen we aan een reis door het leven. Een reis van zelfontplooiing: ons Zelf ontplooit zich als het ware. Wanneer we daar een eind in op weg zijn en we meer en meer bewust worden wie we eigenlijk zijn, waar we goed in zijn en wat we willen, komt gaandeweg het verlangen naar boven om ons leven ook voor anderen zinvol te laten zijn. Dan ontstaat een wens om onze unieke talenten en kwaliteiten in te zetten om bij te dragen aan een betere wereld. Een verlangen om zingeving te ervaren.

Typische uitspraken zijn dan: “Is dit het nou?”, “Wat heeft het allemaal voor nut?” , “Ik wil van toegevoegde waarde zijn.” “Ik wil iets zinvols doen.” Maar wat is nuttig? Wat betekent zinvol? Op die vragen geeft iedereen een verschillend antwoord omdat nut en zin voor iedereen verschilt.

Hét antwoord op vragen naar wat het nut is of wat zinvol is, bestaat dus niet. Wel zijn er een aantal elementen die ons een gevoel van zinvol en een gevoel van nuttig leven  kunnen geven:

 • Vrijheid: je vrij voelen om keuzes te maken die echt bij je passen.
 • Zelfverwezenlijking: doen waar je goed in bent en wat je identiteit bekrachtigt.
 • Verbinding: ergens bij horen of deel van uitmaken.
 • Erkenning: af en toe horen dat je goed bent op het terrein waar je ambities liggen.

Werk dat zin geeft

Een groot deel van ons leven zijn we in de weer met werk en werk gerelateerde zaken. Als het goed is, geeft het werk dat we doen een essentiële bijdrage aan ons persoonlijk, economisch en maatschappelijk geluk. Dat lukt alleen als je een baan hebt die past bij wie je bent, wat jij belangrijk vindt in het leven. Een baan die past bij waar je goed in bent, waar jij energie van krijgt. Binnen een bedrijf of organisatie die qua cultuur past bij voor jou belangrijke waarden.

Zingevend werk herken je aan:

 • Je bent je bewust van wie je bent, waar je echt goed in bent en wat je echt wil. Inclusief je valkuilen.
 • Het bedrijf of de organisatie heeft een doel en richting waar jij je in herkent en waar je je aan wil verbinden.
 • Het bedrijf of de organisatie heeft waarden die kloppen met voor jou persoonlijk belangrijke waarden.
 • Je hebt het gevoel dat je ‘erbij’ hoort.
 • Je kan in je werk doeltreffend aan de slag. Dwz je weet hoe je bij kan dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf of de organisatie waar je werkt.
 • Je werk draagt bij aan ‘worden wie je al bent’ en vakmanschap. Een bedrijf of organisatie waar persoonlijke groei en professionele groei hand in hand gaat.
 • Je krijgt erkenning en waardering voor wie je bent en wat je bijdraagt.

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

 • Wat is eigenlijk mijn beeld van wie ik ben, waar ik goed in ben en wat ik wil?
 • Wat zie ik als mijn valkuilen?
 • Wat zijn mijn belangrijkste persoonlijke waarden?
 • Zie ik de kenmerken van zingeving in werk voldoende terug in mijn huidige werk?
 • Zo neen. Welke kenmerken mis ik in mijn huidige werk?
 • Waar merk ik dat aan?
 • Vind ik die kenmerken wél terug in mijn privéleven?
 • Waar merk ik dat aan?

Stel je zelf dan de vraag: wat heb ik nodig om meer zingeving in mijn werk te ervaren?

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om zingeving en werk?

Mijn doel is:……….

Meer weten? Boekentip:

Er heel veel en vanuit diverse invalshoeken geschreven over het onderwerp zingeving en werk. Kijk bijvoorbeeld eens op www.managementboek.nl of op www.bol.com om te zien welk boek je aanspreekt.

Coaching

Met deze tips en adviezen van anderen kom je een heel eind. Soms kom je er alleen niet uit. Kijk of anderen in onze LinkedIn groep Connect Your Dots je kunnen helpen met tips en adviezen. Voor coaching op dit onderwerp kan je bij Adine de Planque of Yvette de Ruiter terecht.

Adine is te bereiken via:                                             Yvette is te bereiken via:

E adine@connectyourdots.nl                                    E yvette@connectyourdots.nl

M 06-21 40 98 69                                                      M 06-55 88 08 79

Brein leren 1: hoe kan je er zelf mee aan de slag

Vanuit het brein bezien is ‘leren’ het vormen van nieuwe en sterke contacten tussen hersencellen. De afgelopen jaren zijn er binnen de neurowetenschappen spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Ontdekkingen die een invloed hebben op de effectiviteit van ons leren en handelen.

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

Er zijn zes principes bij breinleren: Emotie, Zintuiglijk Rijk, Creatie, Focus, Herhalen en Voortbouwen. Hoe meer je weet over leren, hoe beter je je eigen leren kunt verbeteren.

 • Emoties

Positieve emoties maken neurale patronen sterker, doordat er meer neurotransmitters worden geproduceerd. Hierdoor vuren neuronen intensiever en sneller, met als gevolg een stevigere verbinding in de hersenen.

Tip om dit principe in jou te versterken: focus op het positieve. Wat gaat al goed? Kies voor een waarderende aanpak.

 • Herhalen

Herhaling vormt het geheugen. Elke keer dat neuronen samen vuren, wordt hun gevoeligheid om samen te vuren vergroot (neurons that fire together, wire together).

Tip om dit principe in jou te versterken: geregeld de tijd nemen om te reflecteren op je handelen/acties van afgelopen tijd. Schrijf je inzichten over wat je hebt meegemaakt, hoe je het hebt aangepakt en hoe je het hebt ervaren op.

 • Creëren

Het brein is erop gericht om zijn eigen orde te scheppen in de chaos. Het is er niet op gericht te consumeren. Als het brein informatie ordent en betekenisvolle patronen maakt en ontdekt, komt er dopamine vrij. Die dopamine zorgt ervoor dat de neurale verbindingen weer sterker worden.

Tip om dit in jou te versterken: als je met iets nieuws begint, vraag jezelf af wat je bestaande kennis en ervaringen in het onderwerp is. Kijk dan wat je nog wil verbeteren of waar je meer over wilt weten.

 • Focus

Focus en aandacht zijn nodig om de hersenen een selectie te laten maken in de grote hoeveelheid informatie die ze krijgen aangeboden. Dat kan door zo scherp mogelijk het doel te bepalen van wat je gaat doen.

Tip om dit in jou te versterken: vraag jezelf af wat de relatie is tussen de taak of actie die je oppakt en de doelen van de afdeling of organisatie waar je voor werkt.

 • Zintuiglijk

Hersenen slaan zintuiglijke informatie op. Door informatie op verschillende zintuiglijke manieren op te nemen en te verwerken worden neurale netwerken uitgebreider. Het geleerde is dan makkelijker op te halen.

Tip om dit in jou te versterken: wissel lezen van teksten geregeld af met informatie halen uit beeld en filmmateriaal met geluid.

 • Voortbouwen

Hoe meer je weet wat je allemaal weet, des te beter kan je leren. Als je aan iets nieuws begint is het belangrijk om je voorkennis te activeren zodat nieuwe kennis en ervaring eraan vastgeknoopt kan worden.

Tip om dit in jou te versterken: maak een mind map met de aanwezige kennis en vul deze steeds aan met nieuw opgedane kennis en ervaring.

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om breinleren?

Mijn doel is: ……….

Meer weten?

Meer over de nieuwste inzichten over ons brein en breinleren op

http://www.bclinstituut.nl/centraalleren.php

Boekentip:

Marco Iacaboni                                    –         Het spiegelende brein

Malcolm Gladwell                                    –         Uitblinkers