Breinleren: De 40 dagen methode

Heb jij dat ook? Je hebt een eigen manier van werken. Een manier die je tot nu toe steeds succes heeft gebracht. In een nieuwe situatie (ander werk, samenwerken met een andere collega) werkt jouw aanpak soms niet meer. Je loopt vast en zoekt naar een manier om het wél te laten lukken. De oplossing is nieuw gedrag leren inzetten.

Een voorbeeld: “Bij een nieuwe klus weet ik meestal snel hoe ik het wil aanpakken. Het lukt me tot nu toe altijd om anderen zover te krijgen om daar aan mee te werken. Nu werk ik voor het eerst samen met iemand die daar niet zomaar in mee gaat. Hij stelt allemaal kritische vragen en komt met ideeën om het anders aan te pakken. Maar ik weet dat mijn manier het beste werkt. Op een gegeven moment werpt hij me voor de voeten dat ik niet naar hem luister en ook niets met zijn ideeën doe. Mijn aanpak werkt dus niet bij hem. Ik loop daar een beetje in vast. Aan de ene kant wil ik het graag op mijn manier blijven doen. Aan de andere kant moet ik er echt iets mee wil ik ook met hem kunnen samenwerken. Ik wil leren om beter te worden in luisteren naar de ander en de goede ideeën mee nemen in mijn aanpak. Ik heb met hem afgesproken dat ik voortaan beter luister naar zijn inbreng.” 

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

Een afspraak is nog geen gedragsverandering; slechts een goed voornemen! Om je iets nieuws eigen te maken, je repertoire uit te breiden, is meer voor nodig! Uit neuro-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gedrag ingesleten raakt in ons brein. Het vormt daar een zogenaamd ‘geitenpaadje’: de kortste weg van neuronen verbindingen. Nieuw gedrag moet vaak herhaald worden door oefening. De neuronen van het oude geiten-paadje stoppen met verbinden. En andere neuronen verbinden zich als nieuw geiten-paadje. Dat heeft tijd nodig. De ervaring leert dat ongeveer 40 dagen volhouden met oefenen van het nieuwe gedrag voldoende is voor het aanleggen van nieuwe neuronen verbindingen in ons brein. Dan is het nieuwe gedrag redelijk goed verankerd:

  • Elke dag oefenen gedurende 40 dagen is cruciaal. Wil je bijvoorbeeld luisteren oefenen, dan helpt het om elke dag een paar gesprekken te kiezen, waarin je alleen luistert naar wat de ander zegt, als hij klaar is met vertellen vat je kort in je eigen woorden samen wat je hebt gehoord en je stelt dan één vraag om nog beter te doorgronden wat de ander bedoelt. Deze luister vaardigheid noemen we luisteren/samenvatten/doorvragen.
  • Om dat 40 dagen vol te houden, hebben mensen waardering, aanmoediging en succeservaringen nodig. Het helpt als je elke dag één keer feedback aan een gesprekspartner vraagt over hoe hij of zij jouw nieuwe luister kwaliteiten die dag heeft ervaren. Een handige app hiervoor is http://www.lift.do
  • En als je tijdens de 40 dagen periode elke dag kort reflecteert over hoe het die dag is gegaan. Houdt een succesdagboek bij waarin je opschrijft wat jij zelf die dag als goed of beter in luisteren hebt ervaren.

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om jezelf nieuw gedrag aan te leren?

Mijn doel is: …………

 

Meer weten? Boekentip:

P.J. Howard   –        The Owner’s manual for the brain

Coaching

Met deze tips en adviezen van anderen kom je een heel eind. Soms kom je er alleen niet uit. Kijk of anderen in onze LinkedIn groep Connect Your Dots je kunnen helpen met tips en adviezen. Voor coaching op dit onderwerp kan je bij Yvette de Ruiter terecht. Yvette is bereikbaar via:

E yvette@connectyourdots.nl

M 06- 55 88 08 79

Advertenties