Gastblog Sabine Derksen

“You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. What you’ll discover will be wonderful. What you’ll discover is yourself.”
Dit is waar ik in geloof!

Eerst even een kleine terugkoppeling naar het vorige artikel (de reden dat ik enthousiast lid ben geworden van de LinkedIn groep ConnectYourDots, en de aanleiding voor Adine om mij te vragen iets over mijzelf en mijn passies te schrijven): “Vanaf onze geboorte beginnen we aan een reis door het leven…”.

Ik maak deze reis nu al 28 jaar vol plezier en heb twee keer ‘the city of my comfort’ verlaten. De eerste keer ben ik een jaar in de bruisende wereldstad Barcelona gaan wonen, en de tweede keer ben ik afgereisd naar de bush van Botswana. En eigenlijk heb ik dit enkele weken geleden ook weer gedaan door mijn zekerheid op te geven, mijn hart te volgen en te stoppen met de baan waar ik niet gelukkig van werd (dit mag gezien worden als een oproep: ik ben op zoek naar een gave baan, regio Rotterdam).

In deze jaren is het mij duidelijk geworden dat ik goed ben in en blij word van communicatie (in beeld en tekst). Het fascineert me dat ik mensen door deze factor aan kan sporen tot het nemen van actie, kan inspireren, aan me kan binden en kan verbinden. Verantwoordelijk voor de communicatie en alle creatieve uitingen  wil ik dan ook zijn in die toekomstige baan. Een functie als Community / Communicatie medewerker bij een goed doel of een organisatie met een jong creatief team is wat ik het aller liefste wil. Ik netwerk en organiseer graag dus als er een stukje ‘events’ in zit is het helemaal fantastisch! Wie biedt?! ;D

Daarnaast wil ik graag ‘goed doen’. Mijn steentje bijdragen. Na mijn bezoek aan Botswana heb ik deze kans gekregen en zonder een moment van twijfel aangegrepen. Het resultaat: Driven by Joy.

Met Driven by Joy wil ik ook verbinden! Vrijwilligers (jong & oud) uit Nederland en België de kans geven het verschil te maken voor mensen in ontwikkelingslanden.
Maar ik geloof ook 100% in het omgekeerde. Dat de mensen en het leven ‘daar’ het verschil gaan maken in het leven van de mensen ‘hier’! Op dit moment kan dat door deel te nemen aan het Eco & Wildlife project midden in de Afrikaanse bush. Maar in de toekomst wil ik dit uitbreiden met een lesgeef project, creatief project en nog meer moois. Daarnaast wil ik uiteindelijk duurzaam design gaan verkopen, gemaakt en/of ontworpen door jonge creatievelingen in een ontwikkelingsland. Dit brengt mijn creatieve kant bij het feit dat ik een mensen-mens ben.

Hoe jij kunt helpen? Door een kans op een nieuwe baan aan te dragen die volgens jou bij mij en mijn passies past, door Driven by Joy te promoten, nieuwe projecten in Afrika aan te dragen of jonge creatievelingen te noemen.  Maar eigen initiatief wordt ook erg gewaardeerd want misschien evrgeet ik wel iets of zie ik iets over het hoofd?!

Connect vooral met mij op LinkedIn, bekijk mijn CV op Issuu en laat me zeker ook weten als je denkt dat ik iets voor jou kan betekenen.

Geniet van vandaag!
Sabine

Advertenties

Werk dat zin geeft

Vanaf onze geboorte beginnen we aan een reis door het leven. Een reis van zelfontplooiing: ons Zelf ontplooit zich als het ware. Wanneer we daar een eind in op weg zijn en we meer en meer bewust worden wie we eigenlijk zijn, waar we goed in zijn en wat we willen, komt gaandeweg het verlangen naar boven om ons leven ook voor anderen zinvol te laten zijn. Dan ontstaat een wens om onze unieke talenten en kwaliteiten in te zetten om bij te dragen aan een betere wereld. Een verlangen om zingeving te ervaren.

Typische uitspraken zijn dan: “Is dit het nou?”, “Wat heeft het allemaal voor nut?” , “Ik wil van toegevoegde waarde zijn.” “Ik wil iets zinvols doen.” Maar wat is nuttig? Wat betekent zinvol? Op die vragen geeft iedereen een verschillend antwoord omdat nut en zin voor iedereen verschilt.

Hét antwoord op vragen naar wat het nut is of wat zinvol is, bestaat dus niet. Wel zijn er een aantal elementen die ons een gevoel van zinvol en een gevoel van nuttig leven  kunnen geven:

 • Vrijheid: je vrij voelen om keuzes te maken die echt bij je passen.
 • Zelfverwezenlijking: doen waar je goed in bent en wat je identiteit bekrachtigt.
 • Verbinding: ergens bij horen of deel van uitmaken.
 • Erkenning: af en toe horen dat je goed bent op het terrein waar je ambities liggen.

Werk dat zin geeft

Een groot deel van ons leven zijn we in de weer met werk en werk gerelateerde zaken. Als het goed is, geeft het werk dat we doen een essentiële bijdrage aan ons persoonlijk, economisch en maatschappelijk geluk. Dat lukt alleen als je een baan hebt die past bij wie je bent, wat jij belangrijk vindt in het leven. Een baan die past bij waar je goed in bent, waar jij energie van krijgt. Binnen een bedrijf of organisatie die qua cultuur past bij voor jou belangrijke waarden.

Zingevend werk herken je aan:

 • Je bent je bewust van wie je bent, waar je echt goed in bent en wat je echt wil. Inclusief je valkuilen.
 • Het bedrijf of de organisatie heeft een doel en richting waar jij je in herkent en waar je je aan wil verbinden.
 • Het bedrijf of de organisatie heeft waarden die kloppen met voor jou persoonlijk belangrijke waarden.
 • Je hebt het gevoel dat je ‘erbij’ hoort.
 • Je kan in je werk doeltreffend aan de slag. Dwz je weet hoe je bij kan dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf of de organisatie waar je werkt.
 • Je werk draagt bij aan ‘worden wie je al bent’ en vakmanschap. Een bedrijf of organisatie waar persoonlijke groei en professionele groei hand in hand gaat.
 • Je krijgt erkenning en waardering voor wie je bent en wat je bijdraagt.

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

 • Wat is eigenlijk mijn beeld van wie ik ben, waar ik goed in ben en wat ik wil?
 • Wat zie ik als mijn valkuilen?
 • Wat zijn mijn belangrijkste persoonlijke waarden?
 • Zie ik de kenmerken van zingeving in werk voldoende terug in mijn huidige werk?
 • Zo neen. Welke kenmerken mis ik in mijn huidige werk?
 • Waar merk ik dat aan?
 • Vind ik die kenmerken wél terug in mijn privéleven?
 • Waar merk ik dat aan?

Stel je zelf dan de vraag: wat heb ik nodig om meer zingeving in mijn werk te ervaren?

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om zingeving en werk?

Mijn doel is:……….

Meer weten? Boekentip:

Er heel veel en vanuit diverse invalshoeken geschreven over het onderwerp zingeving en werk. Kijk bijvoorbeeld eens op www.managementboek.nl of op www.bol.com om te zien welk boek je aanspreekt.

Coaching

Met deze tips en adviezen van anderen kom je een heel eind. Soms kom je er alleen niet uit. Kijk of anderen in onze LinkedIn groep Connect Your Dots je kunnen helpen met tips en adviezen. Voor coaching op dit onderwerp kan je bij Adine de Planque of Yvette de Ruiter terecht.

Adine is te bereiken via:                                             Yvette is te bereiken via:

E adine@connectyourdots.nl                                    E yvette@connectyourdots.nl

M 06-21 40 98 69                                                      M 06-55 88 08 79

Brein leren 1: hoe kan je er zelf mee aan de slag

Vanuit het brein bezien is ‘leren’ het vormen van nieuwe en sterke contacten tussen hersencellen. De afgelopen jaren zijn er binnen de neurowetenschappen spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Ontdekkingen die een invloed hebben op de effectiviteit van ons leren en handelen.

Hoe kan je er zelf mee aan de slag?

Er zijn zes principes bij breinleren: Emotie, Zintuiglijk Rijk, Creatie, Focus, Herhalen en Voortbouwen. Hoe meer je weet over leren, hoe beter je je eigen leren kunt verbeteren.

 • Emoties

Positieve emoties maken neurale patronen sterker, doordat er meer neurotransmitters worden geproduceerd. Hierdoor vuren neuronen intensiever en sneller, met als gevolg een stevigere verbinding in de hersenen.

Tip om dit principe in jou te versterken: focus op het positieve. Wat gaat al goed? Kies voor een waarderende aanpak.

 • Herhalen

Herhaling vormt het geheugen. Elke keer dat neuronen samen vuren, wordt hun gevoeligheid om samen te vuren vergroot (neurons that fire together, wire together).

Tip om dit principe in jou te versterken: geregeld de tijd nemen om te reflecteren op je handelen/acties van afgelopen tijd. Schrijf je inzichten over wat je hebt meegemaakt, hoe je het hebt aangepakt en hoe je het hebt ervaren op.

 • Creëren

Het brein is erop gericht om zijn eigen orde te scheppen in de chaos. Het is er niet op gericht te consumeren. Als het brein informatie ordent en betekenisvolle patronen maakt en ontdekt, komt er dopamine vrij. Die dopamine zorgt ervoor dat de neurale verbindingen weer sterker worden.

Tip om dit in jou te versterken: als je met iets nieuws begint, vraag jezelf af wat je bestaande kennis en ervaringen in het onderwerp is. Kijk dan wat je nog wil verbeteren of waar je meer over wilt weten.

 • Focus

Focus en aandacht zijn nodig om de hersenen een selectie te laten maken in de grote hoeveelheid informatie die ze krijgen aangeboden. Dat kan door zo scherp mogelijk het doel te bepalen van wat je gaat doen.

Tip om dit in jou te versterken: vraag jezelf af wat de relatie is tussen de taak of actie die je oppakt en de doelen van de afdeling of organisatie waar je voor werkt.

 • Zintuiglijk

Hersenen slaan zintuiglijke informatie op. Door informatie op verschillende zintuiglijke manieren op te nemen en te verwerken worden neurale netwerken uitgebreider. Het geleerde is dan makkelijker op te halen.

Tip om dit in jou te versterken: wissel lezen van teksten geregeld af met informatie halen uit beeld en filmmateriaal met geluid.

 • Voortbouwen

Hoe meer je weet wat je allemaal weet, des te beter kan je leren. Als je aan iets nieuws begint is het belangrijk om je voorkennis te activeren zodat nieuwe kennis en ervaring eraan vastgeknoopt kan worden.

Tip om dit in jou te versterken: maak een mind map met de aanwezige kennis en vul deze steeds aan met nieuw opgedane kennis en ervaring.

Nu je dit weet, waar wil jij dan beter in worden als het gaat om breinleren?

Mijn doel is: ……….

Meer weten?

Meer over de nieuwste inzichten over ons brein en breinleren op

http://www.bclinstituut.nl/centraalleren.php

Boekentip:

Marco Iacaboni                                    –         Het spiegelende brein

Malcolm Gladwell                                    –         Uitblinkers